Úvod > Fakulta >

Slávnostné otvorenie kademického roka 2013/2014 na UMB

Dátum: 17. 9. 2013
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: aula Beliana, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Odborný gestor: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Hlavný cieľ: Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2013/2014 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:P r o g r a m 1. Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014 2. Príhovor rektorky UMB 3. Príhovory hostí 4. Odovzdávanie ocenení 5. Kultúrny program 6. Záve
Ďalšie informácieViac info: www.umb.sk
Web: http://www.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián Lihan
Titul: Ing.
Organizácia: Rektorát UMB
E-mail:
marketing
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: