Úvod > Fakulta >

Ing. Ivan Šramko - Dlhodobá udržateľnosť verejných financií Slovenskej republiky

Dátum: 14. 10. 2013
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB -Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: Doc.,Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieVedecký seminár Imricha Karvaša konaný pod záštitou Národnej banky Slovenska a dekana Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica. Prednášajúci: Ing. Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: Doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 63 22
 
Zoznam priložených súborov

IvanSramko_program A4.pdf (7. 10. 2013 15:14:14)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: