Úvod > Fakulta >

Fotosúťaž pre študentov EF UMB - GALÉRIA NA TRÁME

Dátum: 15. 10. 2013 - 9. 11. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Galéria na tráme - 4.poschodie HB
Odborný gestor: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:FOTO Z PRÁZDNIN
Ďalšie informácieDaj fotografiu /max.3 ks/ formátu minimálne 18x24 cm do pasparty a v dňoch 15.10. až 9.11.2013 ju doruč do kancelárie č. dverí 318 alebo na sekretariát KEMP.
 
Kontaktná osoba
Meno: Denisa Lipnická
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
denisa.lipnicka
Telefón: 048/446 27 34
 
Zoznam priložených súborov

FOTOSÚTAŽ.pdf (19. 9. 2013 14:54:43)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: