Úvod > Fakulta >

Vedecké kolokvium - Problematika financovania slovenských podnikov v súčasných podmienkach

Dátum: 25. 9. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF Banská Bystrica - Slavnostná aula - HB, Tajovského 10
Odborný gestor: doc., Ing. Jana Marasová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
francúzsky
Tematické okruhy:Externé a interné zdroje financovania podnikov. Aktuálne problémy financovania. "Odpoveď" finančných inštitúcií na problémy financovania podnikov.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Marasová
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jana.marasova
Telefón: 048/446 2613
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

VEDECKÉ KOLOKVIUM program.docx (23. 9. 2013 15:57:56)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: