Úvod > Fakulta >

Nový výberový predmet: MANAŽMENT TERMINOLÓGIE

Dátum: 20. 1. 2014 - 24. 1. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P8, P9 - hlavná budova prízemie
Odborný gestor: Gabriele Sauberer
Hlavný cieľ: Príprava študentov na medzinárodný certifikát "ECQA CERTIFIED TERMINOLOGY MANAGER - basic", ktorá prebieha v rámci projektu Mobility - Podpora vedy,výskumu a vzdelávania na UMB. Aktivita 1.5 Implementácia inovatívnej vzdelávacej platformy ECQA v podmienkach UMB.


Kategória: Seminár s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=780
 
Kontaktná osoba
Meno: Christoph  Rosenbaum
Titul: M.A.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
christoph.rosenbaum
Telefón: 048/446 2523
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Certifikát Manažér terminológie.docx (20. 9. 2013 13:29:57)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: