Úvod > Fakulta >

International student workshop - Tourism Development in Slovakia and Poland

Dátum: 8. 10. 2013
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - poslucháreň P7-HB
Odborný gestor: Doc.Ing.Vanda Maráková,PhD.
Kategória: Workshop s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Student workshop EF-WSB.docx (7. 10. 2013 15:18:49)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: