Úvod > Fakulta >

Súťaž: ČSOB Hlava Päta

Máš odvahu ukázať ako ti to myslí?
Si vysokoškolák a myslí ti to? Potom je súťaž ČSOB HlavaPäta určená práve TEBE. Zober rozum do hrsti, dvoch kamošov k tomu a príď riešiť zadanie, ktoré pripravila ČSOB Finančná skupina.
ČSOB Finančná skupina a Junior Achievement Slovensko, n.o. v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prinášajú ďalší ročník súťaže ČSOB HlavaPäta, ktorá je určená vysokoškálom.
Príležitosť zúčastniť sa a vyhrať stáž v ČSOB Finančnej skupine, tablet alebo čítačku kníh, dostane iba 45 študentov.
Viac informácií: www.jasr.sk/hlavapata
 
Dátum: 24. 10. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB
Odborný gestor: Ing. Ladislav Klement, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavnou cenou súťaže je 6 mesačná platená stáž v ČSOB.

Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.jasr.sk/hlavapata
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia:
E-mail:
ladislav.klement
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela