Úvod > Fakulta >

Slováci v Srbsku - prítomnosť a perspektívy

Prednáška, 15.10.2013 o 11:00 konať na pôde našej fakulty v miestnosti P 4 (druhé poschodie). Je nám veľkou cťou, že naše
 
Dátum: 15. 10. 2013
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Miesto: Fakulta politických vied a MV, P4
Odborný gestor: Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Hlavný cieľ: Pozvanie prijali významné osobnosti vojvodinských Slovákov - pani Anna Tomanová Makanová, podpredsedníčka Parlamentu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike, a pani Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Prednáška bude zároveň spojená s predstavením jedinečnej publikácie "Slováci v Srbsku z aspektu kultúry", ktorá ponúka prehľad tridsiatich štyroch lokalít, ktoré Slováci v Srbsku obývajú a zároveň mapuje ich viac ako 260-ročné úspešné pôsobenie na území Vojvodiny.
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul: -
Organizácia: -
E-mail:  
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: