Úvod > Fakulta >

Výskum v pedagogickom kontexte

Dátum: 28. 10. 2013
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, miestnosť pre doktorandov, dekanát
Odborný gestor: prof. Seppo Saari, PhD.
Hlavný cieľ: Séria prednášok, diskusií či možností konzultácií so zaujímavým človekom, učiteľom a výskumníkom, p. vis. profesorom S. Saarim, PhD. z Fínska. v rámci projektu: Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, OPV-2011/1.2/03-SORO.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Research in educational context (vhodná najmä, ale nielen pre doktorandov) Výskum v pedagogickom kontexte (pondelok 28.10. v čase 10.00 -12.00, miestnosť pre doktorandov, dekanát)
Ďalšie informácieV prípade záujmu o prednášky, príp. o 5-kreditový predmet s p. prof. Saarim pre doktorandov, napíšte na adresu koordinátorky projektu D. Hanesovej dana.hanesova@umb.sk, pomôžete nám lepšie zabezpečiť priestory.
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/26753973B2337206C1257C08002C97B7/$File/2013_10_23_prof_saari_prednaska.pdf
 
Kontaktná osoba
Meno: Dana Hanesová
Titul: doc. PaedDr. PhD.
Organizácia: Pedaogická fakulta UMB
E-mail:
dana.hanesova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: