Úvod > Fakulta >

Aké sú výhody a nevýhody kvalitatívneho výskumu? (skúsenosti z Fínska a iných krajín)

Dátum: 29. 10. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta
Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, miestnosť pre doktorandov, dekanát
Odborný gestor: prof. Seppo Saari, PhD.
Hlavný cieľ: Séria prednášok, diskusií či možností konzultácií so zaujímavým človekom, učiteľom a výskumníkom, p. vis. profesorom S. Saarim, PhD. z Fínska.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:What are the advantages and disadvantages of qualitative research? Aké sú výhody a nevýhody kvalitatívneho výskumu? (skúsenosti z Fínska a iných krajín) (utorok 29.10. v čase 9.00 – 11.00, miestnosť pre doktorandov, dekanát)
Ďalšie informácieV prípade záujmu o prednášky, príp. o 5-kreditový predmet s p. prof. Saarim pre doktorandov, napíšte na adresu koordinátorky projektu D. Hanesovej dana.hanesova@umb.sk, pomôžete nám lepšie zabezpečiť priestory.
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/26753973B2337206C1257C08002C97B7/$File/2013_10_23_prof_saari_prednaska.pdf
 
Kontaktná osoba
Meno: Dana Hanesová
Titul: doc. PaedDr. PhD.
Organizácia: Pedagogická fakulta UMB
E-mail:
dana.hanesova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: