Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB

Dátum: 13. 11. 2013
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB, 2.poschodie, hlavná budova
Odborný gestor: Ing. L. Klement, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=186
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela