Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia Turistica Bistriciensis 2014 Vzdelávanie mládeže v cestovnom ruchu a uľahčenie jej vstupu na trh práce

Dátum: 3. 4. 2014 - 4. 4. 2014
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Hotel LUX Banská Bystrica
Odborný gestor: prof.,Ing. Marian Gúčik, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:Konferencia sa koná pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania.
Tematické okruhy:1.vysokoškolské vzdelávanie a výskum v cestovnom ruchu, 2.uplatnenie vysokoškolsky vzdelaných absolventov na trhu práce, 3.spoločenská zodpovednosť v cestovnom ruchu, 4.cestovný ruch – hybná sila svetovej ekonomiky.
Ďalšie informácie-
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=799
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila  Šmardová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Baská Bystrica
E-mail: turisticabistriciensis@gmail.com
Telefón: +421 48 446 22 14
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: