Úvod > Fakulta >

Dni vedy a otvorených dverí na UMB

Dátum: 11. 11. 2013 - 15. 11. 2013
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Fakulty a pracoviská Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odborný gestor: prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom dňa otvorených dverí je umožniť záujemcom o štúdium vrátane širšej odbornej verejnosti navštíviť pracoviská fakulty a univerzitné pracoviská, dozvedieť sa osobne informácie o podmienkach štúdia, študijných programoch, prehliadnuť si univerzitné priestory a zúčastniť sa sprievodných podujatí.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Prezentácia pracovísk UMB a priblíženie ich práce uchádzačom o štúdium. Prednášky, prehliadky priestorov, konzultácie.
Ďalšie informácieOdporúčame, aby väčšie skupiny študentov stredných škôl vopred ohlásili svoj príchod kontaktnej osobe na danom pracovisku.
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/9F7BA634696B6E3EC1257C140052A454/$File/2013_11_Dni_vedy_a_otvorenych_dveri.pdf
 
Kontaktná osoba
Meno: Iveta Voskárová
Titul: Mgr.
Organizácia: Rektorát UMB
E-mail:
iveta.voskarova
Telefón: 048/446 11 20
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: