Úvod > Fakulta >

4. regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov

Dátum: 14. 11. 2013
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - učebňa U2 - nová budova
Odborný gestor: Doc. Ing. Vladimír Úradníček,PhD. - KKMIS EF UMB
Hlavný cieľ: Aktivizácia študentov VŠ najmä zo stredoslovenského regiónu v prvotných kontaktoch s vedou,vytvorenie užšieho vzťahu k štatistike,ako vede,ale aj aplikácie štatistických metód.Parciálne ciele:a/tréning prezentovania a analyzovania výsledkov vlastného bádania, b/získanie skúseností s písasím vedeckých prác a statí, c/získanie skúseností z tímovej práce/v prípade kolektívnych prác/.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Štatistika a demografia
Ďalšie informácieAkcia je podporovaná JSMF.Víťazi prehliadky budú nominovaní na Prehliadku prác mladých štatistikov a demografov,ktorá bude v rámci 23. medzinárodného semináru Výpočtová štatistika v decembri 2013 v Bratislave.
 
Kontaktná osoba
Meno: Martin Boďa
Titul: Ing.,et Bc.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
martin.boda
Telefón: +42148 446 6617
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: