Úvod > Fakulta >

Prednáška - Milton Friedman Day

Dátum: 13. 11. 2013
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 20:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P3 - nová budova
Odborný gestor: doc.PhDr. Jozef Horehaj, PhD.
Hlavný cieľ: Pripomenúť si jedného z najvýznamnejších ekonómov 20.storočia a držiteľa Nobelovej ceny za ekonómiu Miltona Fiedmana.V rámci podujatia sa uskutočnia odborné prednášky na témy"Trh čísel" a "Deň daňovej slobody".
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Web: http:// https://www.facebook.com/events/1428517114030183/
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail: mestan.michal@gmail.com
Telefón: +421914275007
 
Zoznam priložených súborov

Milton_friedman_day_Program2.jpg (6. 11. 2013 15:04:37)
Milton_Friedman_day2013 (1).jpg (6. 11. 2013 15:04:26)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: