Úvod > Fakulta >

Prednáška : Anita Balejíková,cestovateľka "Cestovanie po Jamajke"

Dátum: 12. 11. 2013
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P5 - hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - KCRSS -pri príležitosti 50.výročia jej založenia
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
radka.marcekova
Telefón: 048/446 2216
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: