Úvod > Fakulta >

Sociálna ekonomika a vzdelávanie - medzinárodný vedecký workshop

Dátum: 21. 11. 2013
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P7 - hlavná budova
Odborný gestor: prof.PaedDr. Gabriela Korimová,PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom workshopu je prezentácia výskumov a praktických výstupov o sektore sociálnej ekonomiky na vedecko-výskumných pracoviskách vysokých škôl doma a v zahraničí s akcentom na vzdelávanie a prípravu vysokoškolákov na trh práce v pripravovanom medziodborovom študijnom programe "Sociálna ekonomika a podnikanie"
Kategória: Workshop s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
ruský
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Kmeťová
Titul: ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
eva.kmetova
Telefón: 048/446 2312
 
Zoznam priložených súborov

pozvanka na workshop.docx (18. 11. 2013 10:41:08)
sablona prispevku.doc (11. 11. 2013 14:02:50)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: