Úvod > Fakulta >

Vedecký seminár - Academica Turistica

Dátum: 7. 11. 2013
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P7 - hlavná budova
Odborný gestor: Doc.,Ing. Vanda Maráková, PhD.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:"Prezentácia skúseností študentiek zo štúdia CR v zahraničí".Referujú:B.Kačániová,Z.Zemančíková,D.Poštrková,Z.Kubicová,D.Šarníková,M.Medveďová. "Prezentácia skúseností študentiek zo zahraničného terénneho seminára - Field Trip". Referujú: Z.Bednarčíková,L.Chovancová.
Ďalšie informácieSeminár SAT je určený nielen pracovníkom katedry a doktorandom, ale aj všetkým záujemcom.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/4462178
 
Zoznam priložených súborov

SAT 7. 11. 2013.pdf (11. 11. 2013 15:58:26)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: