Úvod > Fakulta >

Darujte krv

Dátum: 19. 11. 2013
Čas začiatku: 8:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied
Miesto: Vestibul FHV a FPV UMB
Odborný gestor: Národná transfúzna služba SR – pracovisko Banská Bystrica
Hlavný cieľ: 9. ročník jesenného odberu krvi vo vestibule FPV a FHV organizujú:
Fakulta humanitných vied UMB
Národná transfúzna služba SR – pracovisko Banská Bystrica
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici v spolupráci
s miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža pri FPV UMB
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Podujatie sa uskutoční vo vestibule FHV a FPV UMB, Tajovského 40, BB
Ďalšie informácie Bližšie informácie vám radi poskytnú: Mgr. Radovan Malina (radovan.malina@umb.sk) z Katedry biológie a ekológie Richard Pouš (richard.pous@umb.sk) z Katedry geografie, geológie a krajinnej ekológie
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/730D5546185951CFC1257C27002BF7D3/$File/2013_11_19_darujte_krv.pdf
 
Kontaktná osoba
Meno: Richard  Pouš
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Fakulta prírodných vied UMB
E-mail:
richard.pous
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: