Úvod > Fakulta >

Prezentácia procesu tvorby a výstupov zo Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne (na príklade regiónu Zvolenská kotlina)

Workshop v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
 
Dátum: 17. 12. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR
Hlavný cieľ: Cieľom workshopu je výmena odborných poznatkov a know how medzi švajčiarskymi a slovenskými odborníkmi k problematike destinačného manažmentu a marketingu na príklade Stratégie rozvoja CR Zvolenskej kotliny
Kategória: Workshop medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
 
Kontaktná osoba
Meno: Radoslav  Kožiak
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
radoslav.koziak
Telefón: -
 
Účasť je potrebné potvrdiť do 10.12.2013
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka (18. 11. 2013 13:37:36)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: