Úvod > Fakulta >

Prípravný kurz na prijímacie skúšky z ekonómie

Dátum: 29. 3. 2008
Čas začiatku: 9.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Banská Bystrica - posl. č. 2 a IMS - DP EF UMB v Poprade
Odborný gestor: KEHV - Ing. Marasová
Hlavný cieľ: Sprostredkovanie základných informácií o pojmoch a vzťahoch
ekonomickej teórie v oblastiach mikroekonómie a makroekonómie
v rozsahu požadovanom na prijímacie skúšky na EF UMB.
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika