Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia "Etika v manažmente"

Dátum: 27. 11. 2013
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Polyfunkčný objekt Slovenskej zdravotníckej univerzity- aula, Bernolákova ul., Banská Bystrica - Radvaň
Odborný gestor: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia výsledkov projektu "V4 LEAD - A comparative study of leadership excellence and ethics in Cetral Eastern Europe"
Výmena poznatkov z výsledkov výskumu a praktických skúseností odborníkov z akademickej pôdy a praxe o etike v manažmente súkromných a verejných organizácií.Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Multidimenzionálne aspekty etiky v manažmente organizácií súkromného a verejného sektora
Ďalšie informácieViď pozvánka a prihláška
Web: https://sites.google.com/site/v4lead/home
 
Kontaktná osoba
Meno: Martina Minárová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
martina.minarova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Conference invitation. (21. 11. 2013 13:01:47)
Miesto konania konferencie. (19. 11. 2013 15:33:52)
Pozvánka na konferenciu. (21. 11. 2013 13:01:25)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: