Úvod > Fakulta >

Prednáška profesora Foreta: Komunikácia manažéra s médiami

Dátum: 26. 11. 2013
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Miestnosť 324 - 3.posch. hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Ďalšie informáciePrednáša: prof.PhDr. Miroslav Foret, CSc. v rámci prednáškového pobytu ERASMUS na KVEaRR EF Banská Bystrica.
 
Kontaktná osoba
Meno: Radoslav Kožiak
Titul: doc.,Ing..PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
radoslav.koziak
Telefón: 048/446 2014
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

CV - CP nové.doc (20. 11. 2013 9:42:20)
Prednáškový pobyt Foret.docx (20. 11. 2013 9:42:15)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: