Úvod > Fakulta >

Analýza efektívnosti a produktivity v čase – Malmquistov index

Dátum: 28. 11. 2013
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň U2 - nová budova
Odborný gestor: EF UMB - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Hlavný cieľ: Analýza efektívnosti a produktivity v čase – Malmquistov index
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Kvantitatívne metódy v ekonómii
Ďalšie informáciePrednáša: RNDr. Mária Grausová, PhD.
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: 048/446 6611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela