Úvod > Fakulta >

Informačné stretnutie s pani Steiner - IB Nemecko

Dátum: 12. 2. 2014
Čas začiatku: 13:45
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P5 - hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - KOJK - Mgr. Viera Krešáková,PhD.
Hlavný cieľ: Informovanie študentov o možnosti praxe v Nemecku.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=800
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Krešáková
Titul: Mgr,,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 048/446 25 24
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: