Úvod > Fakulta >

Prednáška Ing. Ivany Magátovej "Súčasný stav cestovného ruchu na Slovensku"

Dátum: 2. 12. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P115 - hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - KCRaSS - Doc.,Ing. Andrej Malachovský,PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Ďalšie informáciePrednáša: Ing. Ivana Magátová,generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana  Lencsésová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
zuzana.lencsesova
Telefón: 048/446 2215
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Magatova.jpg (27. 11. 2013 14:28:24)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: