Úvod > Fakulta >

Super efektívnosť v DEA modeloch

Základné DEA modely priraďujú efektívnym jednotkám jednotkovú mieru efektívnosti. Kvôli možnosti diskriminácie i medzi efektívnymi jednotkami bola navrhnutá definícia tzv. super efektívnosti. DEA modely merajúce super efektívnosť umožňujú klasifikáciu efektívnych jednotiek, čo môže predstavovať jednu z dôležitých informácií, ktoré rozhodovateľ požaduje. Problematika super efektívnosti bude prakticky ilustrovaná na oblasť hodnotenia efektívnosti investičných projektov.
 
Dátum: 12. 12. 2013
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Učebňa U2
Odborný gestor: Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Hlavný cieľ: Srdečne vás pozývame na ďalšiu prednášku v rámci seminára Kvantitatívne metódy v ekonómii.
Téma prednášky: Super efektívnosť v DEA modeloch.
Prednášajúci: Vierka Roháčová
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácieSeminár sa uskutočňuje v rámci projektu OPV „Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB“.
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr. PhD.
Organizácia: KKMaIS
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: 048/446 6611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela