Úvod > Fakulta >

Prednáška prof. Dr. Haralda Pechlanera: Vybrané problémy destinačného manažmentu a rozvoja CR v cieľových miestach

Prednáška: Prof. Dr. Harald Pechlaner, dekan Fakulty matematiky a geografie, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Nemecko.
 
Dátum: 16. 1. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň P7, hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB, KCRaSS
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 4462214
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: