Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí FPVaMV

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Dátum: 28. 1. 2014
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Odborný gestor: doc. Čajka
Hlavný cieľ: Program:
9.30 – 10.00 – príchod záujemcov, prezencia vo vestibule FPVaMV UMB
10.00 – 10.45 – spoločné stretnutie a beseda s vedením FPVaMV UMB v Aule fakulty
10.45 – 12.00 – prezentácia študijných programov katedier, študovne, študentských organizácií a spolkov. Možnosť otestovania vedomostí záujemcov formou vzorového testu na prijímacie pohovory
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:spoločné stretnutie a beseda s vedením FPVaMV UMB v Aule fakulty, prezentácia študijných programov katedier, študovne, študentských organizácií a spolkov. Možnosť otestovania vedomostí záujemcov formou vzorového testu na prijímacie pohovory
Ďalšie informácieurčené pre študentov stredných škôl a záujemcov o štúdium na fakulte
Web: http://www.fpvmv.umb.sk/
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Čajka
Titul: doc., PhDr. PhD.
Organizácia: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
E-mail:
fpvmvumb
Telefón: 048/4461225, 1237
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: