Úvod > Fakulta >

Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Dátum: 14. 1. 2014
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula - HB
Odborný gestor: Ing.Vladimír Hiadlovský, PhD - dekan EF UMB
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048/446 2150
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

novorocne_stretnutie_zamestnancov_Casa vina 2014.pdf (13. 1. 2014 11:50:17)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: