Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB

Dátum: 25. 1. 2014
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň - PO2 - HB
Odborný gestor: Doc.,Ing.Hussam Musa, PhD., Ing. Ladislav Klement, PhD.
Hlavný cieľ: POZVÁNKA
pre uchádzačov o štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Program: 1.privítanie uchádzačov, 2. informácie o možnostiach štúdia na EF UMB, 3.informácie o prijímacích pohovoroch,prípravné kurzy na prijímacie pohovory, konzultačný deň, 4.diskusia, 5.prehliadka priestorov fakulty
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav  Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta Banská Bystrica
E-mail: ladislav.klement@gmail.com
Telefón: 048/446 2150
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: