Úvod > Fakulta >

Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika: "Význam automobilového priemyslu pre ekonomiku Slovenska."

Dátum: 22. 1. 2014
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa U2 - nová budova
Odborný gestor: Prof. RNDr.Rudolf Zimka, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informáciePrednášajúci: Univ.Prof.i.R.Dipl.-Ing.Dr.Mikuláš Luptáčik z Ekonomickej univerzity vo Viedni.
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf  Zimka
Titul: Prof.,RNDr.,PhD
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KKMaIS
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/446 6621
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: