Úvod > Fakulta >

Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám

Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám programu Erasmus.
 
Dátum: 28. 11. 2014 - 28. 1. 2014
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, posl. č. 5 /prízemie, HB/
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Obsahom stretnutia bude poskytnúť informácie o postupe a podmienkach prihlasovania sa na mobilitu, o postupe pri vybavovaní mobility, dokumentoch potrebných k realizácii mobility, informácie o partnerských univerzitách, ako aj výmena skúseností z realizovaných učiteľských mobilít, ktoré pomôžu pri výbere mobility na nasledujúci akademický rok 2014/2015.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieUvítame účasť učiteľov, ktorí sa mobility zúčastnili v minulom období a taktiež tých, ktorí mobilitu plánujú v budúcom akademickom roku.
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Dobrotová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
alena.dobrotova
Telefón: 4462155
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: