Úvod > Fakulta >

Akreditované testovanie na získanie medzinárodného certifikátu TOEIC

Dátum: 31. 1. 2014
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB - číslo učebne K 038
Odborný gestor: Mgr. Ľuba Kubišová - EF UMB KOJK
Hlavný cieľ: -Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Štulajterová
Titul:
Organizácia: FF UMB Banská Bystrica
E-mail:
alena.stulajterova
Telefón: 048/446 5030
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: