Úvod > Fakulta >

International Scientific Conference "Innovations and entrepreneurship. Theory and practice.”

Organizers:
- Faculty of Economics, Matej Bel University, Banská Bystrica
- Academy of Business in Dąbrowa Górnicza
- Cracow University of Economics, Faculty of Management
 
Dátum: 24. 4. 2014 - 25. 4. 2014
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Hlavný cieľ: The conference objective is the review of achievements in the field of innovations and entrepreneurship as well as a discussion on current problems of innovations and entrepreneurship. It is a chance to exchange opinions and an inspiration to further creative searching.

The integral part of the conference is the PhDs Panel consisting of workshops, meetings and discussions for PhDs. The panel is a forum that let present research programs and results of conducted research.

Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
poľský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:- Innovation management in an organization, economy, UE and in the world - Creativity, innovativeness, entrepreneurship as a theoretical problem and the research area - Potential of an innovative company (creating a company innovation capacity - Innovativeness – cause and effect of entrepreneurship
Ďalšie informácie- 24.02.2014 – deadline for reporting the conference participation and papers proposition submission - 30.03.2014 – deadline for sending full papers via e-mail - 30.03.2014 – deadline for conference payments
Web: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=inn,2460
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
V dňoch 24. a 25. apríla 2014 Wyższa Szkoła Biznesu v Dąbrowie Górniczej spolu s Uniwersytetem Ekonomicznym v Krakowie a Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu „Inovácie a podnikanie. Teória a Prax“.
Podujatie je reakciou na rastúcu kľúčovú úlohu, ktorú zohráva inovatívnosť v ostatných rokoch z hľadiska podnikateľského prostredia, pokiaľ ide o vznik a rozvoj podnikov. Cieľom konferencie bolo prezentovať výstupy vedeckého bádania v oblasti inovácií a podnikania, ako aj vytvorenie priestoru pre diskusiu aktuálnych problémov súvisiacich s hlavnou témou konferencie. Čoraz širšie uznanie získava potreba udržateľnej inovatívnosti, ktorá spája aspekty ekonomické, environmentálne a sociálne. Organizátori konferencie majú za to, že udržateľná inovatívnosť vyplýva z obmedzenosti vnútorných zdrojov rozvoja, ako aj potreby sieťovania subjektov v téme inovatívnosť a podnikanie, ktoré vytvára predpoklady pre podporu vytvárania zdrojov inovatívnosti.
Obohatením odborného programu bol Večer biznisu, kde prijali účasť predstavitelia akademickej obce, ale aj reprezentanti verejného života a kľúčové podnikateľské subjekty v regióne. Počas večera prvého dňa konferencie organizátori medzinárodnej vedeckej konferencie „Inovácie a podnikanie. Teória a prax“ odovzdali plakety „Inovátor roka“ a „Super Inovátor roka“. Išlo o ocenenie doterajšieho úsilia organizácií, vyzdvihnutie role inovácií v procese organizovania a fungovania hospodárskych subjektov.
V druhý deň konferencie vytvorili organizátori priestor pre prezentáciu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. V rámci panela doktorandov prezentovali doktorandi výstupy primárneho zisťovania a vedeckú diskusiu k problematike široko chápanej inovatívnosti. V rámci panelových diskusií boli aktívni mladí vedeckí pracovníci napr. z. Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrci, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Śląskiej a pod..
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

International Scientific Conference INNOVATIONS final slov .pdf (3. 2. 2014 8:49:07)
mapa.jpg (11. 4. 2014 14:23:12)
mapa_WSB-hotel_pieszo.jpg (11. 4. 2014 14:23:19)
Program.pdf (11. 4. 2014 14:23:03)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela