Úvod > Fakulta >

Výberové konanie pre záujemcov o prax vo Švajčiarsku

Dátum: 11. 2. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Tajovského 10, B.Bystrica - HB I.poschodie - č.dverí 124
Odborný gestor: prof.,Ing. Peter Patúš, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Ďalšie informácieZáujemci sa môžu prihlásiť: a) osobne na Slovensko – švajčiarskom združení pre rozvoj cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského ul. 10, Banská Bystrica ( I. poschodie, č. dv. 124), kde si preberú potrebné podklady (všeobecné informácie o praxi, prihlášku, osobný list a pozvánku na výberové konanie), b) alebo mailom na adrese: peter.patus@umb.sk – meno, priezvisko, adresa, e-mail a mobil záujemcu. Následne záujemca obdrží horeuvedené podklady mailom, c) alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky na www.slovak-swisstourism.sk Deadline pre prihlásenie sa je 7. februára 2014 (piatok).
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
peter.patus
Telefón: 048/446 2215
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Informácia pre záujemcov o prax 2-.docx (27. 1. 2014 13:59:02)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: