Úvod > Fakulta >

Koučovanie ako nástroj rozvoja ľudí. Workshop vedený certifikovaným koučom ICF (International Coach Federation), USA

Dátum: 10. 4. 2014
Čas začiatku: 13:30
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - učebňa U8 - nová budova
Odborný gestor: Ing.Lenka Theodoulides PhD., MBA, KEMP
Hlavný cieľ: Predstaviť koučovanie ako jeden z efektívnych nástrojov rozvoja a vedenia ľudí.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Erika Falťanová
Titul: Ing.
Organizácia: RS Management, Bratislava, ICF
E-mail: vzdelavanie@rs-management.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: