Úvod > Fakulta >

SCIENTA IUVENTA 2014

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia Vás pozývajú na 9. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladných vedeckých pracovníkov.
 
Dátum: 24. 4. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: prof., Ing. Viera Marková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia vedeckých výsledkov doktorandov.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku, Verejná ekonomika a služby
Ďalšie informácie-
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=855
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Hronček
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
peter.hroncek
Telefón: +421 48 446 2177
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: