Úvod > Fakulta >

Vedecký seminár : Aspects interculturels de la communication France- Slovaquie”/Interkultúrne aspekty komunikácie Francúzov a Slovákov

Dátum: 11. 3. 2014 - 12. 3. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - KOJK - poslucháreň P 326 -hlavná budova
Odborný gestor: Christiane Marque-Pucheu, maître de conférences H.D.R, coresponsable du master LFA à l’Université Paris Sorbonne, Francúzsko
Hlavný cieľ: Porovnať hlavné rozdiely medzi francúzskou a slovenskou kultúrou v oblasti manažmentu
Kategória: Seminár s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Interkultúrne rozdiely na lingvistickej a komunikatívnej úrovni
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila Mešková
Titul: Doc., PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KOJK Banská Bystrica
E-mail:
ludmila.meskova
Telefón: 048/446 2516
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: