Úvod > Fakulta >

Vedecký seminár: Administration territoriale de la France / Územná správa vo Francúzsku

Dátum: 8. 4. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - KOJK poslucháreň P 326 - hlavná budova
Odborný gestor: Fabricie Thuriot, ingénieur d´études, Université de Reims Champagne-Ardenne, France
Hlavný cieľ: Porovnať rozdiely organizácie územnej správy vo Francúzsku a na Slovensku.
Kategória: Seminár s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Samospráva, interkomunalita, kultúrne podujatia.
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila Mešková
Titul: Doc.,PhDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB -KOJK Banská Bystrica
E-mail:
ludmila.meskova
Telefón: 048/446 2516
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: