Úvod > Fakulta >

Medzinárodný jazykový certifikát z nemčiny - ÖSD

Dátum: 10. 4. 2014 - 11. 4. 2014
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - KOJK, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.
Hlavný cieľ: Zorganizovanie medzinárodnej skúšky z nemeckého jazyka „Rakúsky jazykový diplom – ÖSD“ pre záujemcov na získanie certifikátu z radov študentov a verejnosti.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Ďalšie informácie10.4.2014 - písomná časť skúšky:13:00 -17:00 hod., 11.4.2014 - ústna časť skúšky: 8:00 -12:00 hod. Certifikát je možné získať z rôznych jazykových úrovni A1,A2,B1,B2,C1,C2. C2-ekonomická terminológia.
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Jurčáková
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: EF UMB - KOJK Banská Bystrica
E-mail:
eva.jurcakova
Telefón: 048/446 2526
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: