Úvod > Fakulta >

Determinanty využívania flexibilizácie práce z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému

Dátum: 25. 3. 2014
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB ,Tajovského 10, Banská Bystrica - poslucháreň P7
Odborný gestor: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. – Ing. Erika Ľapinová, PhD.
Hlavný cieľ: Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho system, s cieľom prezentovoať výsledky primárneho výskumu realizovaného v rámci projektu pre širokú odbornú verejnosť.


Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy: Pozitívna a negatívna flexibilizácia práce, ekonomické aspekty - Pozitívna a negatívna flexibilizácia práce, mimoekonomické aspekty - Flexibilizácia práce v európskych krajinách, európske politiky a politiky/programy Európskej únie na podporu tejto agendy - Perspektívy, potenciál, výzvy v oblasti flexibilizácie práce na Slovensku a vo svete - Príklady dobrej praxe
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Erika Ľapinová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - Inštitút ekonomických vied
E-mail:
erika.lapinova
Telefón: 048/446 62 22
 
Zoznam priložených súborov

aj, Invitation, Conference, Slovakia, 2014.doc (5. 2. 2014 14:14:34)
fin1, pozvanka, konferencia EF UMB BB, marec 2014 – kópia.doc (5. 2. 2014 14:14:40)
pozv pdf.pdf (5. 2. 2014 14:14:29)
sablona prispevku.doc (5. 2. 2014 14:14:45)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: