Úvod > Fakulta >

Prednáška Ing. Michala Hornoka, PhD,- Daňová politika v cestovnom ruchu

Dátum: 18. 3. 2014
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P115 -hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: