Úvod > Fakulta >

Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica

Dátum: 14. 3. 2014
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P7- hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
Hlavný cieľ: Verejný záujem ako faktor inovácií v území.

Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Simona Murínová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
simona.murinova
Telefón: 048/446 2219
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: