Úvod > Fakulta >

Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica

Dátum: 11. 4. 2014
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P7- hlavná budova
Odborný gestor: Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
Hlavný cieľ: Tvorba imidžu štátu ako cestovného cieľa (na príklade Slovenska).
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Ivana Šimočková
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
ivana.simockova
Telefón: 048/446 2216
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: