Úvod > Fakulta >

Poľsko-slovenské študentské sympózium

Dátum: 6. 5. 2014
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Slávnostná aula - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.,prof. dr hab. Andrzej Rapacz
Hlavný cieľ: Konkurencieschopnosť regiónov cestovného ruchu.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
poľský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila Šmardová
Titul: Ing,,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
ludmila.smardova
Telefón: 048/446 2214
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: