Úvod > Fakulta >

Prednáška Ing. Michala Kardoša: "SARIO - hlavný aktér pri podpore zahraničného obchodu“.

Dátum: 12. 2. 2014
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB-poslucháreň P219 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing.Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.,
Hlavný cieľ: -

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informáciePrednášajúci: Ing. Michal Kardoš, SARIO /Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu/.
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Ing.,Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048/446 2718
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: