Úvod > Fakulta >

Bitcoin – How does it work?

Dátum: 26. 2. 2014
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom je priblížiť študentom technickú stránku virtuálnej meny Bitcoin, oboznámiť ich o jej dopade na reálnu ekonomiku. V rámci prednášky sa študenti oboznámia aj z jej investičnými významom prostredníctvom pohľadu dlhoročného investora obchodujúceho na finančných trhoch.Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Finančné trhy, Virtuálna mena, investovanie
Ďalšie informácie-
Web: http://youtu.be/5dBeuYFZYgk
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul:
Organizácia:
E-mail: mestan.michal@gmail.com
Telefón: +421 914 275 007
 
Nestihli ste prednášku naživo?
Nevadí, tu je záznam:
1.časť: http://youtu.be/5dBeuYFZYgk  

2.časť: http://youtu.be/Jio4jLuMKUM

3.časť: http://youtu.be/Q0FJQixkoTc

4.časť: http://youtu.be/qRWQ_uxWCBk
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela