Úvod > Fakulta >

Aké je tajomstvo fínskeho školstva? Ako ďalej s mojím výskumom? Ako motivačne hodnotiť?

Dátum: 11. 2. 2014 - 13. 2. 2014
Čas začiatku: 08:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta
Miesto: Pedagogická fakulta UMB
Odborný gestor: Viz. prof. Seppo Saari, PhD.
Hlavný cieľ: Aké je tajomstvo fínskeho školstva? Ako ďalej s mojím výskumom? Ako rozvíjať kritické myslenie? Ako motivačne hodnotiť? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky ponúka Viz. prof. Seppo Saari, PhD. fínsky expert v oblasti medzin. výskumu a evalvácie na rôznych úrovniach škôl. Prednášky v dňoch 11. - 14.2.2014.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Aké je tajomstvo fínskeho školstva? Ako ďalej s mojím výskumom? Ako rozvíjať kritické myslenie? Ako motivačne hodnotiť?
Ďalšie informácieProjekt Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, ITMS kód 26110230082
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/AFBABF6EF8B4BBEEC1257C7500475CA4/$File/2014_02_prednasky_februar_S_SAARI.pdf
 
Kontaktná osoba
Meno: Dana Hanesová
Titul: Doc., PaedDr., PhD.
Organizácia: Pedagogická fakulta UMB
E-mail:
dana.hanesova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: