Úvod > Fakulta >

Informačné stretnutie k programom Tempus IV, Atlantis a Kanada

Dátum: 5. 3. 2008
Čas začiatku: 11:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Rektorát UMB zasadačka č.1
Odborný gestor: doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD.
Hlavný cieľ: Stretnutie s dr. Vierou Farkašovou
zo Slovenskej akademickej asociácie
pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC),
k medzinárodným programom Tempus IV, Atlantis a Kanada.
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: